"Come Vialli e Mancini"

#vialli    #mancini    #vialli mancini    #roberto mancini    #gianluca vialli    #samp    #sampdoria    #genova    #anni 80    #vintage    #calcio vintage    #vintage football    #Ti    #anni 90   
AG